Vi hoppas på en riktigt härlig höst!

Tandvårdstödet har utökats och ger oss möjlighet att erbjuda våra patienter fler behandlingar med stöd från tandvårdsersättningen från Försäkringskassan.