Höjt tandvårdsbidrag för pensionärer

Den 1 juli trädde en lagändring om statligt tandvårdsstöd ikraft. Ändringen innebär att personer mellan 65 och 74 år får rätt till det högre allmänna tandvårdsbidraget om 300 kronor per år, tidigare 150 kronor per år. Läs mer om tandvårdsstöd på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard/tandvardsstod eller prata med oss vid ditt nästa besök. Välkommen!